Hướng Dẫn Sử Dụng Súng Phun Xịt Khuẩn Cầm Tay Nano Bạc Liz’N Health

  • Home
  • Hướng Dẫn
  • Hướng Dẫn Sử Dụng Súng Phun Xịt Khuẩn Cầm Tay Nano Bạc Liz’N Health

Hướng Dẫn Sử Dụng Súng Phun Xịt Khuẩn Cầm Tay Nano Bạc Liz’N Health

Trong hộp súng phun nano bạc Liz’N Health bao gồm :
- 1 súng phun nano bạc Liz’N Health
- 1 hướng dẫn sử dụng
- 1 dây xạc (không bao gồm củ sạc)
Bước 1: Sạc pin
Để sạc pin, chúng ta dùng 1 củ sạc điện thoại bất kì, cắm đầu dây usb vào củ sạc, đầu còn lại cắm vào súng phun nano bạc Liz’N Health.
- Đèn trên cổng usb của dây sạc sẽ màu đỏ trong quá trình sạc và chuyển sang xanh lá khi sạc đầy.
Bước 2: Đổ dung dịch vào bình chứa
Đổ dung dịch nano bạc Liz’N Health vào bình chứa của súng phun. Vặn bình chứa cẩn thận vào súng và bắt đầu phun.
Lưu ý: Nên đổ khoảng 80% dung tích của bình chứa và khi phun nên để thẳng súng, tránh hiện tượng dốc mũi súng xuống đất để phun vì sẽ gây ra tình trạng phun ra dạng tia (không còn là phun dạng sương)

Leave A Reply